ബസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ?

ഇത് പുതുക്കളങ്ങര ചപ്പാത്തിലേക്കുള്ള റോഡാണ്. ചപ്പാത്ത് പൊളിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുകയാണ്. പമ്പയെ മണിമലയാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ജലസ്രോ തസ് ആയിരുന്ന വരട്ടാറിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ചേർന്ന കൂട്ടായ്മ പ്രദേശത്തെയും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളും മന്ത്രിമാരും ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം ചേർന്നതായിരുന്നു.ചെറിയൊരു ചാലുകീറി വെള്ളമൊഴുക്കാനാണ് ആദ്യം പ്ളാനിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ആവേശം കൊണ്ട് പലയിടത്തും വീതി കൂട്ടി.
മഴ വന്ന് വെള്ളമുയർന്നപ്പോൾ നദി ചാലൊന്നും നോക്കാതെ നിറഞ്ഞ ങ്ങൊഴുകി.ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്നിടമെല്ലാം നദിക്ക് സ്വന്തം.ഇനി അത് സംരക്ഷിക്കണം. അതാണ് പരിപാടി.ഇപ്പോൾ തന്നെ വരട്ടാർ പോയി കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തിരക്ക് കാരണംകഴിയുന്നില്ല. രാവിലെ ക്യാബിനറ്റ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൃഷിമന്ത്രി സുനിൽകമാർ വരട്ടാർ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.നാലാം തീയതി നാട്ടുകൂട്ടത്തിന് എനിക്കും മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിനുമൊപ്പം മന്ത്രി സുനില്‍കുമാറുമുണ്ടാകും.


About Minister

Name: Dr. T. M. Thomas Isaac
Designation: Minister for Finance and Coir
Abbreviation: M(Fin & Coir)


CONTACT USNewsletter