ജീവനക്കാര്‍

നം. പേര്‌ തസ്തിക
1 ഡോ. വീണ. എൻ. മാധവൻ ഐ. എ. സ് ഡയറക്ടര്‍
സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍
2 ഡോ. ജോണ്‍ സി. മാത്യു എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍
3 ശ്രീ. കലൈഅരസന്‍ പി. എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
4 ഡോ. ജൂഡ് ഇമ്മാനുവല്‍ എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ സയന്റിസ്റ്റ്‌
5 ഡോ. ലക്ഷ്മി പി.എം. എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ സയന്റിസ്റ്റ്‌
6 ശ്രീമതി. ശ്രീജാ രാജ് എസ്.ആര്‍. എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ ഓഫീസര്‍
7 ഡോ. ജിസ്സി ജ്യോതി എസ്സ.് എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ ഓഫീസര്‍
8 ശ്രീ. ടോംസ് അഗസ്റ്റിന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ ഓഫീസര്‍
9 ശ്രീ. രാഹുല്‍ രമേശ്‌ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ ഓഫീസര്‍
ഭരണ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍
10 ശ്രീ. ശശിധരന്‍ . എം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
11 ശ്രീ. തിലകന്‍ പി. എം ഫിനാന്‍സ്  ഓഫീസര്‍
12 ശ്രീ. പി.വി. മോഹനന്‍ ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌
13 ശ്രീ. അഹമ്മദ് കുട്ടി ടി.എം. കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റൻ്റ്
14 തസ്തിക നിലവില്‍ ഒഴിവുണ്ട് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
15 ശ്രീമതി. രമ്യ വി.ആര്‍. ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌
16 ശ്രീമതി. ബിന്ദു പി. ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌
17 ശ്രീമതി. രമ്യ മോള്‍ ആര്‍. ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌
18 ശ്രീ. രാഗേഷ്  ജി ഡ്രൈവര്‍
19 കുമാരി. സജില പി.വി. ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്‌
20 ശ്രീമതി. സ്വപ്ന. പി. എസ്‌ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്‌