വൈദ്യര്‍ സ്മാരകം ഇനി മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി

മലപ്പുറം: കൊണ്ടോട്ടി മഹാകവി മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ സ്മാരകം മാപ്പിളകലാ അക്കാദമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുമെന്നും അക്കാദമി നല്ലനിലയില്‍ കൊണ്ടുപോവാന്‍ നോണ്‍ പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍നിന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് സഹായം നല്‍കുമെന്നും സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാപ്പിളകലാ അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ വലിയ സാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനമായി മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ സ്മാരകം മാറിയെന്നും ഒരു ജനതയുടെ ജീവിത വികാരങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ മഹാകവി മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *